Во просториите на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, по повод Светскиот ден на науката, се одржа семинар на тема Пишување и примена во научни проекти со проректорот за наука проф.др. Модератор на овој семинар е и Беким Фетаџи.

Оваа работилница беше хибридна и имаше онлајн, но и лично учесници, каде што главната цел на сесијата за обука на работилницата беше да се мотивира и подобри квалитетот на предлозите за проекти од членовите на персоналот. Поконкретно, тој се фокусираше на две комплементарни страни на дизајнот на проектот: неговата научна страна и неговата административна страна. Се разговараше за артикулирање на идеи и опишување на суштинските чекори на научен проект, како и за конкретни и практични средства за идентификување и одговор на конкретен повик за предлози.

By