Поранешниот студент на Факултетот за информатички науки, Ендрит Рушити, успешно ги заврши процедурите за признавање на дипломата во Германија.

Ендрит, 4 годишните студии по информатика ги завршил на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје и после 1 година успеал да добие признание на дипломата во Минхен, Германија.

Ова уште еднаш ја докажува моќта на дипломирањето на Универзитетот „Мајка Тереза“ како државен универзитет и можностите што ги нуди по дипломирањето.

By