Проф. д-р. Беким Фетаји е назначен за уредник на конференцијата IEEE Contesa 2022, индексирана и поддржана од Институтот за електротехника и електроника со седиште во Њујорк.

Институтот за електротехника и електроника инженери е професионална асоцијација за електронско инженерство, електроелектронско инженерство и други сродни дисциплини со својата корпоративна канцеларија во Њујорк Сити и нејзиниот оперативен центар во Пискатавеј, Њу Џерси.

By