Дебар, 28.04.2023 – Денес, академскиот и административниот кадар на УМТ, меѓу кои проректорот проф. д-р Бујамин Бела; проректорот Беким Фетаји; генералниот секретар на УМТ, г-ѓа Мукадес Хајдари; деканот на Факултетот за технички науки, проф. д-р Неритан Туркеши; деканот на Факултетот за општествени науки, проф. д-р Дитурие Исмаили; проф. д-р Илка Цемена; како и г. Наим Вренези и г. Дритон Зендели од административниот персонал, го посетија средното училиште „28. Ноември“ со цел да го промовираат Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје пред матурант(к)ите.

Делегацијата на УМТ беше пречекана од директорот на гимназијата, г. Рамадан Имери, кој ги покани сите потенцијални студент(к)и да се запознаат со академската платформа што ја нуди државниот универзитет на албански јазик во Скопје за најбараните студиски програми за пазарот на трудот.

Матурант(к)ите беа информирани за предностите на новиот универзитетски кампус на УМТ, како и дека во новата академска година ќе се отворат три нови факултети на УМТ: Економски факултет, Правен факултет и Факултет за хуманистички науки, затоа ќе има вкупно 8 факултети меѓу кои сегашните 5 факултети: Факултет за градежништво и архитектура, Факултет за информатички науки, Факултет за социјални науки, Факултет за технички науки и Факултет за технолошки науки.

Матурант(к)ите од дебарската гимназија покажаа интерес за студиските програми и разговараа со професор(к)ите. На матурант(к)ите им беа поделени брошури со информации за активностите на Универзитетот.

By