Охрид, септември 2023 – Ректорот на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, проф. д-р. Изет Зеќири одржа едукативно и научно предавање во летната школа во организација на Академијата на науките и уметностите на Северна Македонија. 

Ректорот Зеќири на предавањето одржано во летната школа зборуваше на тема: „Корупцијата во јавните набавки и мерките за нејзино спречување во Република Северна Македонија“, меѓу другото истакна дека корупцијата на ова поле може да предизвика големи финансиски загуби за државата и неправедни придобивки за поединци и компании. Во однос на тоа како да ја спречиме и како да се бориме против корупцијата во јавните набавки, неопходна е континуирана и заедничка посветеност од јавните власти, граѓанското општество и граѓаните. 

By