Зоран Темелковски од компанијата EV HUB AS од Норвешка денеска беше во посета на нашиот универзитет, каде што се сретна со ректорот проф. д-р. Изет Зеќири.

На оваа средба се разговараше за соработката и отворањето на едукативен центар за алтернативни возила, а на оваа средба присутни беа и проректорот за образовние вон. проф, д-р. Фати Исени, деканот на Факултетот за технички науки, проф. д-р. Неритан Туркеши, раководителот на Канцеларијата за квалитет, проф. д-р. Зоран Трифунов и проф. Александар Петковски, директор на средното стручно училиште АСУЦ „Боро Петрушевски“ во Скопје.

Компанијата EV HUB AS е посветена да помогне во создавањето на првиот образовен и регионален центар во регионот, кој ќе им помогне на сите студенти полесно и подобро да се едуцираат за новите технологии кои се користат во возилата со алтернативни движења.

На средбата беше договорено започнување на првичната соработка, а двете страни се договорија што поскоро да го завршат проектот за изградба и подготовка на овој образовен и регионален центар во Северна Македонија.

By