УМТ ја започна кампањата за промовирање на студиските програми пред матурантите

Ректорот на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје проф. д-р. Изет Зеќири денеска ја започна промотивната кампања во средните училишта со работна средба со претседателот на СКСЗМ, г -дин Менди Ќира и директорот на СУ на Град Скопје „Зеф Луш Марку“, Арбен Мемеди, оваа средба претходеше на тркалезната маса на тема Образование за вработување, на која се разговараше за изнаоѓање на модалитети каде високото образование и студиските програми да бидат во служба и да ги задоволат потребите на пазарот на трудот.

By