Еразмус +

Еразмус + е Програма на ЕУ во областа на образованието, обуката, младите и спортот за периодот 2014-2021 година. Образованието, обуката, младите и спортот можат да дадат голем придонес за да помогнат во справувањето со социо-економските промени, клучните предизвици со кои ќе се соочи Европа до крајот на деценијата и да ја поддржи имплементацијата на агендата за европска политика за раст, работни места, капитал и социјална вклученост.

Универзитетот Мајка Тереза ја потпиша Еразмус Повелбата за високо образование 2014-2020.

Charter MK