Факултет за Градежништво и Архитектура

Добредојдовте!

Додипломски студии

1. Архитектура и дизајн – [Студиска програма] [Наставна програма] [Акредитација] [Одлука за отпочнување со работа]
2. Градител – Конструктивна – [Студиска програма] [Наставна програма] [Акредитација] [Одлука за отпочнување со работа]

Постдипломски студии

1. Архитектура и дизајн – [Студиска програма] [Наставна програма] [Акредитација] [Одлука за отпочнување со работа]
2. Градител – Конструктивна – [Студиска програма] [Наставна програма] [Акредитација] [Одлука за отпочнување со работа]

Секретар на Градежно-архитектонскиот факултет
Нехар Али
nehar.aliu@unt.edu.mk