Скопје, 16.04.2019 Професори од Универзитетот Мајка Терезаво Скопје, одржаа презентацијата пред матурантите на средното училиште СУГСВладо Тасевски’ во Скопје.

 Тимот за презентација на УМТ, кој беше составен од професорите Оливера Петровска и Јован Христовски, ги информира матурантите на ова средно училиште со насоките кои се соодветни на постоечките профили од училиштето.

Во првиот дел беа презентирани факултетите и постоечките насоки, универзитетскиот веб сајт, физичката локација на УМТ и предностите кои произлегуваат од неа.

 Беа објаснети предностите на студирање на државен универзитет во Скопје. Беше прецизирано дека сите програми и насоки на УМТ имаат акредитација од МОН.

 Во вториот дел од презентацијата имаше интерактивна комуникација со учениците каде што поставуваа голем број на прашања околу насоките, а посебно за насоката Сообраќајно транспортно инженерство и Царина, шпедиција и осигурување.

На учениците им беа поделени флаери од УМТ.

By