Ресен 21.04.2021 Презентацијата која беше реализирана на 21.04.2021 од страна на професорките доц. д-р Оливера Петровска и доц. д-р Моника Лутовска беше согласно стратегиите за напредок и развој, како и промовирање на универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје пред матурантите од средните училишта низ државата.

Презентацијата беше спроведена со online презентација во Гимназијата ͈Цар Самоил ̎ во Ресен, каде што на учениците им беа презентирани можностите за студирање и активностите на нашиот Универзитет, со посебен акцент на техничките насоки од Факултетот за Технички науки.

Беа понудени информации за студиската програма сообраќајно и транспортно инженерство, машинско инженерство и менаџмент, инженерство за заштита на животна и работна средина, мехатроника и електроенергетски системи, опременоста на лабораториите, начинот на студирање и можностите за вработување.

За сите понатамошни информации во иднина, им беше понудена web страната на нашиот универзитет http://unt.edu.mk/mk/ каде ќе можат да ги следат сите настан

resnje 3 _resnje 2 resnje 1

By