Реализирана уште една успешна презентација на Факултетот за технички науки при Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, овој пат пред матурантите/матурантките во Тетово. На оваа презентација професорите, доц. д-р Зана Беќири Љума, доц. д-р Уриме Демири Шаипи, асоц. проф.

Миле Србиновски, м-р. Афет Муслији и м-р. Мусах Фејзулов, ги запозна матурантите/матурантките со студиските програми што ги нуди УМТ, со предностите на студирање во главниот град, како и со можноста да се искористи широкото искуство како на национално така и на меѓународно ниво на млад и ентузијастички кадар на овој универзитет

By