УМТ ПОТПИША МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО БИРОТО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ

Скопје, 23.09.2021 Универзитетот ‘Мајка Тереза’ во Скопје ја круниса соработката со Бирото за регионален развој, потпишувајќи Меморандум за развој на соработката во областа на образованието.
Двајцата потписници, ректорот на УМТ Проф.д -р. Азиз Положани и директорот на Бирото за регионален развој, г -дин Рамиз Реџепи се заложија дека во рамките на нивната примарна активност, ќе дејствуваат заедно и ќе соработуваат во интерес на постигнување на цели од заеднички интерес.
УМТ и Бирото за регионален развој, преку овој меморандум ја изразуваат својата подготвеност за меѓусебна соработка со цел да се обезбедат потребните научни анализи, планови за професионален напредок во областите на рамномерен и одржлив регионален развој, поголема територијална кохезија, силни регионални економии, ефективно и иновативно управување, како и програми за едукација и обука на персоналот.
Преку оваа соработка, двете институции ќе разменат научни и професионални искуства и знаења, ќе соработуваат во областа на имплементација на образовни програми и практична работа за циклуси на студии за додипломски и постдипломски студии, ќе подготват документи за оперативни планови за рамномерен развој регионални, промовирајќи ефективни и иновативно управување и консултативни активности.
УМТ и Бирото за регионален развој ќе соработуваат во однос на поддршката во организирање и спроведување на професионални и научни конференции, семинари, тркалезни маси, работилници, летни школи.
Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, од своето основање пред пет години, потпиша 50 меморандуми за соработка со институции од земјата, регионот и светот.