Од денеска (понеделник) започнува вториот уписен рок на петте факултети на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје.
Вториот уписен рок трае од 13 септември (понеделник) до 16 септември (четврток).
УМТ нуди студиски програми на следните факултети:
ФАКУЛТЕТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И АРХИТЕКТУРА
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ
ФАКУЛТЕТ ЗА ТЕХНИЧКИ НАУКИ  
ФАКУЛТЕТ ЗА ТЕХНОЛОШКИ НАУКИ

ФАКУЛТЕТ ЗА СОЦИЈАЛНИ НАУКИ

By