Натпреварот HACKATON Vr / Ar во креирање на 3D виртуелни програми што се користат во образованието беа организирани во рамките на Еразмус + VTECH Проектот
Домаќин на HACKATON беше Универзитетот Мајка Тереза (УМТ), Скопје, Северна Македонија, кој во соработка со ERASMUS + и сите партнер универзитети во овој проект, го организираше настанот со организаторот проф. Беким Фетаји, Факултет за информатика, УМТ. Настанот може да се провери онлајн на веб-страницата на УМТ: www.unt.edu.mk.
Натпреварот HACKATON VR/AR се одржа во петокот, 22 октомври, од 09 до 16 часот физички во компјутерската лабораторија 303 и можеше да се види онлајн истовремено на врската Google Meet Video: https://meet.google.com/ етп – марг-јит
HACKATON во VR/AR беше отворен за сите студенти од сите партнерски универзитети, а право на учество имаа и други
универзитети и други заинтересирани поединци, или вработени во компании од регионот. Theирито ги избра 3 -те најуспешни проекти и го одреди победникот и ги подели наградите. Сите учесници добија сертификат од ERASMUS +, а победниците ќе ги добијат наградите и ќе бидат известени преку е-пошта со детали во текот на следната недела. Во додаток се некои слики од нстанот.
Настанот ќе се организира повторно следната година на еден од партнерските универзитети.

By