Скопје, 24.04.2023 – Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, во рамките на проектот „ Jean Monnet EUFutur “, организираше отворено регионално предавање на тема: „Почеток на преговорите за членство на Северна Македонија во Европската Унија“, каде што говорник беше Дрита Абдиу-Халили, државен секретар во Секретаријатот за европски прашања.

На регионалното отворено предавање што се одржа во просториите на УМТ онлајн учествуваа и студенти од Косово и Албанија, Босна и Херцеговина како и Црна Гора.

Абдиу-Халили ги информираше студентите на УМТ и студентите од земјите од регионот за процесот на преговори за членство во Европската Унија, што за Република Северна Македонија значи завршување на процесот и комплетна обука на институциите на Р. С. Македонија за ефективно работење според моделот на работа на институциите на Унијата.

Преговорите, рече државниот секретар во Секретаријатот за европски прашања, се проект од голем опсег, кои се одвиваат со брза динамика, бараат сеопфатна подготовка на сите сегменти на државните органи, институции и структури, достапни за спроведување на координација што би довело до поефективна и поуспешна реализација на преговорите пред почетокот на истите.

Дрита Абдиу-Халили рече дека за секоја земја-кандидат се формира таканаречена меѓувладина конференција, која се реализира преку одлука на Советот на Европската унија, во која ќе бидат објавени деталите поврзани со организацијата, местото на одржување, формирањето на секретаријатот, покривајќи ги трошоците за потребните состаноци како и зачестеноста и степенот на одржување на истите.

Најголемиот и најтешкиот дел од работата, според неа, е координацијата или подготовката на преговарачките позиции, што се врши на ниво на работни групи и што всушност претставува работна активност помеѓу проширени работни групи од Советот на ЕУ и работни групи од земјата кандидат која се подготвува за преговори во одредени области и се поврзани со влезот на земјата во Европската унија.

Координаторите на проектот, деканот на Факултетот за социјални науки на УМТ, вон. Проф. д-р Дитурије Исмаили и проф. д-р Дренуша Камбери рекоа дека проектот има за цел да го промовира граѓанството и активните вредности на ЕУ меѓу различните групи на население во сите земји вклучени на Балканот, додека заменик шефот на преговорите со ЕУ Дрита Абдиу Халили, најрелевантниот орган во земјата е одговорна за процесот на пристапување во ЕУ.

Деканот Дитурије Исмаили се заблагодари на државниот секретар во Секретаријатот за европски прашања Дрита Абдиу – Халили за предавањето, додека во име на ректорот на УМТ, проф. д-р Изет Зеќири и додели благодарница.

By