Скопје, 12.9.2023 г. – Ректорот, проф. д-р Изет Зеќири, оствари средба со двајца скулптори од Гостивар, г-дин Бајрам Кадрија и г-дин Бејтула Заими.

Ректорот Зеќири ги информираше гостите за напредокот на УМТ, за студиските програми што ги нуди овој универзитет, како и за процесот на пријавување на потенцијалните студент(к)и во учебната 2023/2024 година.

Г-дин Бајрам Кадрија и г-дин Бејтула Заими му се заблагодарија на ректорот, проф. д-р Изет Зеќири за топлото добредојде и му посакаа успех на ректорската функција.

By