Група студенти од Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје од Правниот факултет и Факултетот за социјални науки учествуваа на дводневната работилница под раководство на доц.др. Калтрина Зеколи Шаќири, каде што беа дел од проектот „Миграцијата и младите“, кој го спроведува Мрежата на жени во науката и платформата за инвестирање во заедницата – (Community Investment Platform – CIP), финансиран од Европската Унија и поддржан од Фондацијата Албиз, каде имплементаторката на Мрежата на жени во науката во град Скопје во просториите на Младинскиот центар на заедницата – Чаир – (Youth Community Center Cair – YCCC), организираше дводневна работилница со учесници на возраст од 18 до 25 години.

Учениците имаа можност одблиску да ги согледаат укажувањата и да откријат многу за миграцијата која во последните години со забрзано темпо ја зафати нашата земја.

Првата работилница се одржа на 30.11.2023 година од страна на Доц.д-р. Ардита Абдули Река, која пред присутните детално зборуваше за миграцијата на младите, причините и факторите на миграцијата, нејзините превентивни мерки и со учесниците ги анализираше статистичките податоци за миграцијата низ годините, официјално потврдени од Државната агенција за статистика .

Втората работилница се одржа на 01.12.2023 година од страна на Доц.д-р Калтрина Зеколи Шаќири, која со учесниците разви интерактивна обука за зајакнување на капацитетите на младите во Република Северна Македонија, фокусирајќи се на неколку важни точки како што се – развојот на индивидуалните капацитети и промоцијата на приватниот сектор како добра можност за вработување на младите.

By