By

Јун 2, 2020

Во рамките на проектот еВИВА, координаторот на Универзитетот „Мајка Тереза“, д-р Дитурије Исмаили, организираше онлајн обука со вработените и студентите за методологијата Ниво 5, платформите, дидактичките рамки, онлајн и офлајн материјали.

By