Screen Shot 2020-05-28 at 15.24.18

Во рамките на проектот еВИВА, координаторот на Универзитетот „Мајка Тереза“, д-р Дитурије Исмаили, организираше онлајн обука со вработените и студентите за методологијата Ниво 5, платформите, дидактичките рамки, онлајн и офлајн материјали.

Share it with your friends...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn