Проректорот проф.др. Беким Фетаjи беше главен говорник / Конференцијата и со 3 научни трудови прифатени и наскоро ќе бидат објавени на IEEE конференцијата на Универзитетот во Велс, Велика Британија со наслов. -“6th IEEE International Conference on Computing, Electronics and Communications Engineering 2023 (iCCECE ’23)” https://iccece23.theiaer.org/keynote.html

By