Скопје, април 2024 година – Во раамките на промотивната кампања на УМТ професорите на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје пред матурантите на средните училишта „Марија Кири Склодовска“ и „Др Панче Караѓозов“ во Скопје ги презентираа студиските програми на осумте факултети на УМТ.

За време на средбата со матурантите вонр. проф. д-р Фати Исени, вонр. проф. д-р Олга Поповска доц. д-р Мајлинда Аџиу, доц. д-р Арита Сабриу Хаџијаха, доц. м-р. Гента Мирзо, м-р. Арјан Ганији и м-р. Суат Ибиши одблиску ги информираа матурантите за студиските програми, условите за пријавување и студирање на нашиот универзитет, можностите што им се нудат на студентите на УМТ преку програмата Еразмус+, како и договорите за соработка во кои се придава значење на практичната работа, стипендиите и размената на студенти.

УМТ им се заблагодари на вработените во средните училишта за достоинствената организација. Матурантите го изразија своето задоволство од добиените информациите, можностите за студирање и програмите што ги нуди УМТ, со што полесно да се одлучат за својата професија.

By