amasya-teknik-bilimler_myo650
Факултет за технички науки нуди длабоко познавање-тесно поврзано со современите трендови во индустријата и технологијата. Студиските програми на факултетот и предавања им овозможи на студентите да се здобијат со вештини, знаење и компетенции кои ќе им донесе до врвот на модерната индустрија.