Јавни одбрани

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Во понеделник15.11.2021 година со почеток во 12:00 часот, во предавална Б-ИТ во просториите на Факултетот за технолошки науки,Објект Б, ќе се одржи јавната одбрана на дипломскиот труд на кандидатката  Флориана Алити на тема ДАМИ И ГОСПОДА -ГЛЕДАЊЕ  ВО SВЕЗДИТЕ. Скопје, 12.11.2021 година, oд Факултетот за технолошки науки при Универзитет “Мајка Тереза” во Скопје

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Во среда, 27.10.2021 година со почеток во 12:00 часот, во предавална Б-ИТ во просториите на Факултетот за технолошки науки,Објект Б, ќе се одржи јавната одбрана на дипломскиот труд на кандидатката Фисник Нухи на тема ИСПИТУВАЊЕ НА РЕАКЦИЈАТА НА ХИДРОЛИЗА НА СКРОБ (КОМПИР). Скопје, 12.10.2021 година, oд Факултетот за технолошки науки при Универзитет “Мајка Тереза” во Скопје

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Во среда, 27.10.2021 година со почеток во 11:00 часот, во предавална Б-ИТ во просториите на Факултетот за технолошки науки,Објект Б, ќе се одржи јавната одбрана на дипломскиот труд на кандидатката  Нуртене Барди на тема Изолација на етеричното масло од циметСкопје, 12.10.2021 година, oд Факултетот за технолошки науки при Универзитет “Мајка Тереза” во Скопје

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Во среда, 13.10.2021 година со почеток во 12:00 часот, во предавална Б-ИТ во просториите на Факултетот за технолошки науки,Објект Б, ќе се одржи јавната одбрана на дипломскиот труд на кандидатката Џеврије Лимани на тема „АНТИОКСИДАТИВНАТА АКТИВНОСТ НА ЗАЧИНСКИ БИЛКИ од фам.LAMIACEAE “. Скопје, 12.10.2021 година, oд Факултетот за технолошки науки при Универзитет “Мајка Тереза” во Скопје

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Во вторник, 05.10.2021 година со почеток во 12:00 часот, во предавална Б-ИТ во просториите на Факултетот за технолошки науки,Објект Б, ќе се одржи јавната одбрана на дипломскиот труд на кандидатката Емине Адеми на тема „Влијание на различни видови приработки за зачувување на квалитативните својства на цреши“. Скопје, 05.10.2021 година, oд Факултетот за технолошки науки при Универзитет “Мајка Тереза” во Скопје.

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Во среда, 10.02.2021 година со почеток во 11:00 часот, во предавална 308 во просториите на Факултетот за технички науки, ќе се одржи јавната одбрана на дипломскиот труд на кандидатот Ндерим Имами на тема „Современи системи на мерење на сила“. Скопје, 03.02.2021 година, oд Факултетот за технички науки при Универзитет “Мајка Тереза” во Скопје.

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Понеделник, на 28.12.2020 година со почеток во 11:00 часот, во предавална Б5 во просториите на Факултетот за Социјални Науки, ќе се одржи јавна одбрана на магистерскиот труд на кандидатот Бесир Ибиши со темат “Социјалното вклучување и администрација на социјалните услуги, пристапот до социјалните услуги во јавниот сектор-студија на случај РСМ “.
Факултет за Социјални Науки при Универзитет “Мајка Тереза” во Скопје.

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Во петок, 09.10.2020 година, со почеток во 12:00 часот во сала број Б/ИТ на Факултетот за Технолошки Науки, ќе се одржи јавна одбрана на дипломскиот труд со наслов „Испитување на квалитетот на воздухот во Р. Северна Македонија“ од кандидатот Јелена Момчиловиќ.
Факултетот за Технолошки Науки – Скопје.

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Во среда, 25.02.2020 година со почеток во 11:00 часот, во предавална 308 во просториите на Факултетот за технички науки, ќе се одржи јавната одбрана на магистерскиот труд на кандидатот Абдула Зибери на тема „Планирање на трошоци, со посебен акцент кон пресметка на квалитетните трошоци и трошоците за постигнување на квалитетот во современите компании“.
Скопје, 18.02.2020 година, oд Факултетот за технички науки – Скопје.

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Во среда, 22.01.2020 година со почеток во 11:00 часот, во предавална 308 во просториите на Факултетот за технички науки, ќе се одржи јавната одбрана на магистерскиот труд на кандидатот Онур Бекири на тема „Анализа на применети стратегии во основата и развојот на новиот продукт од продуктивните компании во Северна Македонија“.
Скопје, 14.01.2020 година, oд Факултетот за технички науки – Скопје.