Центарот за претприемништво, едукација и трансфер на технологии за новите студенти организира подготвителни часови по предметот математика

mkkkkkkkkkkkkkkk