Центарот за претприемништво, едукација и трансфер на технологии за новите студенти организира подготвителни часови по предметот математика

mathemtics

mkkkkkkkkkkkkkkk

Share it with your friends...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn