Qendra për ndërmarrësi, edukim dhe transfer të teknologjive organizon orë përgatitore për matematikë

SHQIPPPP