Month: м.г

ПРОРЕКТОР ЗА НАУКА ПРОФ. ДР. БЕКИМ ФЕТАЈИ Е ИМЕНУВАН ЗА УРЕДНИК НА IEEE CONTESA 2022 КОНФЕРЕНЦИЈАТА СО НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ЕЛЕКТРО И ЕЛЕКТРОНСКИ ИНЖЕНЕРИ

Проф. д-р. Беким Фетаји е назначен за уредник на конференцијата IEEE Contesa 2022, индексирана и поддржана од Институтот за електротехника…