Скопје, мај 2023г. – Во рамки на активностите за промоција на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, УМТ одржа промоцијата пред матурантите на двете средни стручни училишта во близина на градот Скопје, Автосообраќаен училишен центар „Боро Петрушевски“ (АСУЦ) и СУГС Владо Тасевски“ (ПТТ).

Промоцијата беше реализирана од страна на академскиот кадар на УМТ составен од предавачите Зоран Трифунов, Оливера Петровска, Муса Фејзулов и Моника Лутовска.

Пред матурантите беа претставени осумте факултети на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, каде што беше детално презентирана секоја студиска програма, особено оние од струката на кој се определени матурантите во средното училиште.

Матурантите беа детално запознаени со мисијата, визијата, лабораториската опрема и студиските приоритети на нашиот Универзитет. На матурантите им беа поделени брошури со информации за активностите на нашиот универзитет и добија нови информации за локацијата на универзитетот и новиот кампус на УМТ.

УНТ им се заблагодарува на вработените во двете средни училишта „Боро Перушевски“ (АСУЦ) и „Владо Тасевски“ (ПТТ) задолжени за паралели за достоинствената организација за промоцијата на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје.

By