Во просторите на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје се одржа состанокот на Универзитетското студентско собрание, при што Омер Хебиб беше реизбран за претседател на ССУ како единствен кандидат со 19 гласа за и 1 против, додека за потпретседател е избрана Теута Селими.

By