Габрово, септември 2019 Проректорот за настава и професор на УМТ вонр. проф. д-р Зоран Трифунов од 16.09 до 20.09.2019 година го посети Техничкиот Универзитет во Габрово како дел од програмата за мобилност на академскиот кадар – Еразмус+.

Професорот од катедрата по математика и информатика и дел од студентите на Универзитетот им одржа семинар под наслов „ Учење со визуелизација на Математичка анализа во рамнина и простор со користење на слободни софтвери“. За време на посетата се разговараше и за идните наши соработки во контакс на далечински учења и споделување на нови знаења, како и за други соработки во Еразмус + програмата.

Во овој период Универзетет во Габрово беше домаќин на Меѓународниот партнески семинар на тема: „Индустрија 4.0, во контекст на Платформата за размена на знаењата (КЕР) на ЕК“, на кој присуствување и нашиот професор.

By