Адмирим Алити, предавач на Факултетот за информатички науки при Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, успешно ја одбрани докторската теза на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, на тема: Употребата на технологијата blockchain во јавната администрација за подобрување на довербата, транспарентноста и пристап до услуги, и се здоби со титулата доктор по информатички науки.

Алити докторската теза ја одбрани пред Комисијата во состав на: претседател д-р. Артан Лума, членови: д-р. Марика Апостолова, д-р. Азир Алиу, д-р. Мајлинда Фетаи, д-р. Халил Снопче.

Адмирим Алити е предавач на Факултетот за информатички науки при Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје.

By