ОНЛАЈН НАСТАВА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „МАЈКА ТЕРЕЗА“

logo word. png

Универзитетот „Мајка Тереза“, согласно мерките преземени од страна на Владата за престанок на конвенционалната настава со цел да се избегне директен контакт и да се спречи ризикот што произлегува од ширењето на пандемискиот вирус Ковид-19, ќе продолжи со работа по електронски пат, односно онлајн.

Ректорскиот извршен одбор на одржаниот онлајн состанок го разгледуваше прашањето и изготви препораки за спроведување на наставниот процес и функционирањето на Универзитетот согласно мерките преземени од страна на Владата, но и од страна на самиот Универзитет, а со цел да одговори на предизвиците предизвикани од Ковид-19. Предавањата ќе се одвиваат онлајн, со користење на онлајн платформите Гугл Класрум (Google Classroom) и Гугл Мит (Google Meet) – за спроведување виртуелна настава, со цел исполнување на академската мисија на Универзитетот.

Сиот наставен кадар на универзитетот „Мајка Тереза“ ќе држи онлајн настава со користење на споменатите онлајн платформи, каде студентите и студентките ќе можат да испраќаат семинарски работи и домашни задачи, да слушаат предавања и да преземаат материјали за учење.

Спроведувањето онлајн настава ќе продолжи сè до почетокот на работата во нормални услови.

 

 

Share it with your friends...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn