Професорот Емир Баки Денкбас во вторник (11.07.2023) од 10 часот (на првиот кат десно од новата зграда на МТУ) одржува предавање како гостин говорник на Универзитетот Мајка Тереза, нов кампус, просторија 114. Тој доаѓа од Универзитетот Башкент и работи во превенција од рак и има објавено повеќе од 150 истражувачки трудови и е еден од најистакнатите истражувачи во оваа област од Турција.


Професорот работи во превенција од рак и има објавено повеќе од 150 истражувачки трудови и е еден од најистакнатите истражувачи во оваа област од Турција. Ние сме многу заинтересирани за понатамошна соработка со Професорот и неговиот Универзитет: Универзитетот Баскент Турција за проекти и можности за Еразмус. (https://www.baskent.edu.tr/english/). По предавањето, раководството на Универзитетот разговараше со него за понатамошни можности за соработка. 

Локацијата на нашиот нов универзитетски кампус е дадена подолу како врска.

By