Profesor Emir Baki Denkbas të martën (11.07.2023) nga ora 10 (në katin e parë në të djathtë të godinës së re të MTU) mban një Ligjëratë si folës i ftuar në Universitetin Nënë Tereza, kampusi i ri, klasa 114. Ai vjen nga Universiteti Bashkent dhe ai punon në parandalimin e kancerit dhe ka botuar më shumë se 150 punime kërkimore dhe është një nga studiuesit më të dalluar në këtë fushë nga Turqia. Ne jemi shumë të prirur për të bashkëpunuar më tej me Profesorin dhe Universitetin e tij: Universiteti Baskent Turkey për projektet dhe mundësitë Erasmus.(https://www.baskent.edu.tr/english/). Pas leksionit drejtuesit e Universitetit diskutuan me të mundësitë e mëtejshme të bashkëpunimit.


Vendndodhja e kampusit tonë të ri universitar është dhënë më poshtë si një lidhje.Mother Teresa University, E65, Скопје 1000
https://goo.gl/maps/iCJHg5WNnBDSTjvi8

By