Category:Uncategorized

РЕКТОР НА УМТ ПРОФ. Д-Р ИЗЕТ ЗЕЌИРИ БЕШЕ ДОМАЌИН НА РАБОТНА СРЕДБА СО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СКСМ МЕНДИ ЌИРА И ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА БИЗНИС КОНФЕДЕРАЦИЈАТА МИЛЕ БОШКОВ

Во рамки на Саемот за кариера кој се одржа денеска, ректорот на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, проф. д-р Изет…

Се одржа втората обука во рамките на проектот „ Одржлива биоклиматска ревитализација на напуштени урбани простори ” (SBRAUS)”

Марибор, Словенија мај 2024 година – На Универзитетот во Марибор, Словенија се одржа втората обука во рамките на проектот „Одржлива биоклиматска ревитализација…

Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје организираше панел-дискусија со учениците од средните училишта „Цветан Димов“ и „Арсени Јовков“ во Скопје

МАТУРАНТИТЕ БЕА ИНФОРМИРАНИ ЗА ПРЕДИЗВИЦИТЕ НА ИДНИТЕ ПРОФЕСИИ И ПАЗАРОТ НА ТРУДОТ Факултетот за технички науки, Правниот и Економскиот факултет…

Факултетот за хуманистички науки го одбележа 23 април – Меѓународниот ден на книгата и авторското право, како и Меѓународниот ден на англискиот јазик со организирање на панел дискусија на тема

„КНИГАТА ДЕНЕС И ЗАШТИТАТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОПСТВЕНОСТ“ 23 април 2024 година – Со иницијатива на деканот на Факултетот за хуманистички…