UNIVERSITETI “NËNË TEREZA” NË SHKUP HAP DYERT PËR STUDENTËT E RINJ

Universiteti “Nënë Tereza” në Shkup e gatshme për të mirëpritur të gjithë studentët potencial që duan të vazhdojnë karrierën e tyre studimore në platformën akademike 2022/2023 pranë këtij tempulli arsimor. 

UNT, në pesë fakultetet e saj, përmban ekskluzivisht drejtime deficitare, që kërkohen në tregun e punës dhe atë me 24 drejtime atraktive si Universiteti i vetëm public në kryeqytet në gjuhën amëtare. Konkursi i regjistrimit të afatit të parë përmban 1255 vende aplikimi. 

Universiteti “Nënë Tereza” në Shkup do të bëjë pranimin e dokumenteve për studentët e rinjë, nga data 25 Gusht 2022 deri më 31 Gusht 2022, në vendet caktuara nga UNT, dhe atë në Fakultetet:  

Rektorat 

  • Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës  
  • Fakulteti i Shkencave Teknike  
  • Fakulteti i Shkencave Informatike  

Objekti B (sh.f. Kongresi i Manastirit) 

  • Fakulteti i Shkencave Teknologjike  
  • Fakulteti i Shkencave Sociale 

*VËMENDJE 

– Aplikimi (paraqitja e kandidatëve) 25-31 Gusht 

– Shpallja e rezultateve preliminare 01 Shtator 

– Shpallja e vendimit për pranim të kandidatëve 05 Shtator 

– Regjistrimi i studentëve 05-09 Shtator 

Për më shumë, ndiq linun: https://bit.ly/3RlJZU4