Rezultatet e paraqitjes së provimeve

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Fakulteti i Shkencave të INFORMATIKËS / Факултет за ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ
Programim i Aplikuar
Informatik-Programim
Informatik – Mesimdhenie

Fakulteti i Shkencave TEKNOLOGJIKE / Факултет за ТЕХНОЛОШКИ НАУКИ
Tekstil Dizajn dhe Modelim
Nanoteknologji
Teknlogji Ushqimore

Fakulteti i Shkencave SOCIALE/ Факултет за  СОЦИАЛНИ НАУКИ
Sport dhe Shkenca Sportive
Media dhe Komunikimi Ndërkulturor
Studime Europiane
Administrata Publike dhe Menaxhimi i Resurseve Humane
Politikё dhe Punё Sociale
Studime Ballkanike dhe Euroaziatike

Fakulteti i Shkencave TEKNIKE / Факултет за  ТЕХНИЧКИ НАУКИ
Dogan, Shpedicion dhe Siguri
Ekonimi e Aplikuar dhe  Ndërmarrësi
Mekatronikë
Menaxhment Industrial
Inxhineri Mekanike dhe Menaxhment
Sistemet Elektroenergjitike
Inxhineria për mbrojtjen e ambientit, mjedisit dhe punës
Inxhineria e Transportit dhe Komunikacionit

Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës  / Факултет за  Градежништво и Архитектура
Arkitekturë dhe Dizajn
Gjeodezi dhe gjeoinformatikë
Ndërtimtari konstruktive

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]