Llogaritë përfundimtare

Llogaritë përfundimtare të Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup.

2023:

Llogaria përfundimtare – 2023

2022:

Llogaria përfundimtare – Llogaria vetanake 788
Llogaria përfundimtare – Llogaria per donacione 785-00
Llogaria përfundimtare – Llogaria per donacione 785-14
Llogaria përfundimtare – Llogaria per donacione 785-33
Llogaria përfundimtare – Llogaria per donacione 785-48
Llogaria përfundimtare – Llogaria per donacione 785-52
Llogaria përfundimtare – Llogaria per donacione 785-67
Llogaria përfundimtare – Llogaria per donacione 785-71
Llogaria përfundimtare – Llogaria per donacione 785-86
Llogaria përfundimtare – Llogaria per donacione 785-90
Llogaria përfundimtare – Llogaria per donacione 785-A0
Llogaria përfundimtare – Llogaria per donacione 785-B4
Llogaria përfundimtare – Llogaria buxhetore 603

2021:

Llogaria përfundimtare – Llogaria vetanake 788
Llogaria përfundimtare – Llogaria per donacione 785-71
Llogaria përfundimtare – Llogaria per donacione 785-67
Llogaria përfundimtare – Llogaria per donacione 785-86
Llogaria përfundimtare – Llogaria per donacione 785-90
Llogaria përfundimtare – Llogaria per donacione 785-52
Llogaria përfundimtare – Llogaria per donacione 785-48
Llogaria përfundimtare – Llogaria per donacione 785-33
Llogaria përfundimtare – Llogaria per donacione 785-14
Llogaria përfundimtare – Llogaria buxhetore 603

2020:

Llogaria përfundimtare – Llogaria vetanake 788
Llogaria përfundimtare – Llogaria per donacione 785-71
Llogaria përfundimtare – Llogaria per donacione 785-67
Llogaria përfundimtare – Llogaria per donacione 785-52
Llogaria përfundimtare – Llogaria per donacione 785-48
Llogaria përfundimtare – Llogaria per donacione 785-33
Llogaria përfundimtare – Llogaria per donacione 785-14
Llogaria përfundimtare – Llogaria buxhetore 603

2019:

2018:

Llogaria përfundimtare – Llogaria Buxhetore – 603
Llogaria përfundimtare – Llogaria për Donacion – 785-14
Llogaria përfundimtare – Llogaria për Donacion – 785-33
Llogaria përfundimtare – Llogaria Vetanake – 788

2017:
Llogaria përfundimtare – Llogaria Buxhetore – 603
Llogaria përfundimtare – Llogaria Vetanake – 788
Llogaria përfundimtare – Llogaria për Donacione – 785

2016:

Llogaria përfundimtare – Llogaria Buxhetore 603

Llogaria përfundimtare – Llogaria Vetanake 788