Unioni Studentor

Omer Hebib- Kryetar i Kuvendit studentor Universitar


Hamzi Vila- Nënkryetar i kuvendit studentor Universitar

Elmedina Kasami- Sekretare e kuvendit studentor Universitar

Edita Arsllani- Kryetare e kuvendit faklutativ të shkencave sociale

Yeliz Ismail- Kryetare e kuvendit fakultativ të shkencave teknike

Shkurte Gashi- Kryetare e kuvendit fakultativ të shkencave teknologjike

Valon Ahmeti- Kryetar i kuvendit fakultativ të shkencave të informatikës

Ardita Ceka- Kryetare e kuvendit fakultativ të ndërtimtarisë dhe arkitekturës

Çlirim iseni- Anëtar i kuvendit studentor Universitar

Arbnor Maliqi- Anëtar i kuvendit studentor Universitar

Berna Masllani- anëtare e kuvendit studentor Universitar

Teuta Selimi- Anëtare e kuvendit studentor Universitar

Axhere ibishi- Anëtare e kuvendit studentor universitar

Ardi Maliqi- Anëtar i Kuvendit studentor Universitar

Amernis Agushi- Anëtare e kuvendit studentor Universitar