Rezultatet e regjistrimeve të studentëve në ciklin e dytë të studimeve

Rezultatet nga afati i parë 2022/2023 – CIKLI I DYTË I STUDIMEVE
Резултати од прв уписен рок 2022/2023 – ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ


Regjistrimi i semestrit fillon nga dita e hënë deri ditën e premte (24.10.2022- 28.10.2022)
Запишување на семестар започнува од понеделник до петок (24.10.2022- 28.10.2022)