Universiteti “Nënë Tereza” në Shkup më datë 10.11.2022 nga ora 14:00 në sallën 517 realizon Ditën e Shkencës ka për qëllim ndërgjegjësimin në lidhje me rëndësinë dhe rolin e shkencës, u ndërmor nga shkencëtarë të cilët bënë të ditur mundësinë e shpërdorimit të shkencës dhe vendosën të promovonin përdorimin e saj në dobi të shoqërisë..

Dita e shkences në UNT do të festohet me dy manifestime. Me prezentim shkencor të projektit nga Profesor të fushës përballë studentëve të Infiormatikjs pranë UNT-së nga ora 14:00 në sallën 517 dhe prej orës 15:00 me seminar për shkruarje të projekteve shkencore.

 

By