Category:Lajme dhe Ngjarje

UNT zhvilloi tryezë të rrumbullakët “Arsimim për punësim”

’𝐄𝐊𝐙𝐈𝐒𝐓𝐎𝐍 𝐌𝐎𝐒𝐏𝐄𝐑𝐏𝐔𝐓𝐇𝐉𝐄 𝐌𝐄𝐒 𝐀𝐅𝐓𝐄𝐒𝐈𝐕𝐄 𝐓𝐄 𝐎𝐅𝐑𝐔𝐀𝐑𝐀 𝐍𝐆𝐀 𝐀𝐑𝐒𝐈𝐌𝐈 𝐃𝐇𝐄 𝐊𝐄𝐑𝐊𝐄𝐒𝐀 𝐍𝐆𝐀 𝐓𝐑𝐄𝐆𝐔 𝐈 𝐏𝐔𝐍𝐄𝐒 𝐒𝐡𝐤𝐮𝐩, 𝟐𝟖.𝟎𝟑.𝟐𝟎𝟐𝟒 Universiteti “Nënë Tereza” në…