𝐔𝐍𝐓 𝐌𝐎𝐑𝐑𝐈 𝐏𝐉𝐄𝐒Ë 𝐍Ë 𝐒𝐇Ë𝐍𝐈𝐌𝐈𝐍 𝐄 𝟐𝟖 𝐏𝐑𝐈𝐋𝐋𝐈𝐓 – 𝐃𝐈𝐓Ë𝐒 𝐁𝐎𝐓Ë𝐑𝐎𝐑𝐄 𝐓Ë 𝐒𝐈𝐆𝐔𝐑𝐈𝐒Ë 𝐃𝐇𝐄 𝐒𝐇Ë𝐍𝐃𝐄𝐓𝐈𝐓 𝐍Ë 𝐏𝐔𝐍Ë 

Me ftesë nga Ministria per Punë dhe Politikë Sociale, dhe nën organizim të Këshillit të  Sigurisë dhe Shëndetit në Punë, Universiteti Nënë Tereza’ në Shkup, përmes profesoreshës Dr. Urime Demiri Shaipi morri pjesë në Konferencën online, të organizuar për nder të kësaj date. 

 

Tema e Konferencës për këtë vit ishte e lidhur me parashikimin, përgatitjen dhe  dhënien e përgjigjes ndaj krizave, siç është kjo me Covid-19 dhe investimi në sistemet e sigurisë dhe shëndetit të qëndrueshëm dhe elastik. 

 

Pandemia e Covid-19 ka ndikuar që qeveritë, punëdhënësit, punëtorët dhe popullata e përgjithshme të përballen me sfida të pashembullta në lidhje me virusin dhe efektet e shumta që ka pasur në vendet e punës. Dita Botërore për Sigurinë dhe Shëndet në Punë do të përqëndrohet në përforcimin e strategjive nacionale për ndërtimin e Sistemeve elastike të Sigurisë dhe Shëndetit në punë, në mënyrë që të përballen me krizat tani dhe në të ardhmen, duke nxjerrë mësime nga përvojat e botës së punës.