Studentët e vitit të dytë nga programi studimor Teknologjia Ushqimore nga Fakulteti i Shkencave Teknologjike pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup nga lënda “Kimia analitike” analizuan fortësinë e ujit të Shkupit dhe Kumanovës në udhëheqjen e asistentit Mr. Arjan Ganiji.

Analiza e ujit u realizua në laboratorin e Fakultetit të Shkencave Teknologjike me metodën volumetrike – titrimetrike kompleksometrike, e cila është karakteristikë e rëndesishme në percaktimin e cilësisë së ujit.

By