Stafi Akademik i Faklutetit të Informatikës

Fakulteti i Shkencave të Informatikës
Bekim Fetaji Profesor Ordina Punimet Shkencore
Aleksandar Dimovski Profesor Inordinar Punimet Shkencore
Andrej Cvetkovski Profesor Inordinar Punimet Shkencore
Majlinda Axhiu Asistent-Doktorand Punimet Shkencore
Stojan Kitanov Docent Punimet Shkencore
Safije Sadiki Asistent-Doktorand Punimet Shkencore
Sejfuli Ramadani Asistent-Doktorand Punimet Shkencore
Veton Rushiti Asistent-Doktorand Punimet Shkencore

*Kjo faqe eshte duke u populluar.