𝐀𝐭𝐥𝐚𝐬𝐢 𝐝𝐢𝐚𝐥𝐞𝐤𝐭𝐨𝐥𝐨𝐠𝐣𝐢𝐤 𝐢 𝐭ë 𝐟𝐨𝐥𝐦𝐞𝐯𝐞 𝐬𝐡𝐪𝐢𝐩𝐞 𝐧ë 𝐑𝐞𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐤ë𝐧 𝐞 𝐌𝐚𝐪𝐞𝐝𝐨𝐧𝐢𝐬ë 𝐬ë 𝐕𝐞𝐫𝐢𝐮𝐭’, 𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢 𝐦ë 𝐢 𝐫𝐢 𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐟.𝐝𝐫.𝐌𝐮𝐬𝐭𝐚𝐟𝐚 𝐈𝐛𝐫𝐚𝐡𝐢𝐦𝐢t

𝐒𝐡𝐤𝐮𝐩, 𝟏𝟔.𝟏𝟎. 𝟐𝟎𝟐𝟎 Profesori i UNT-së, prof.dr.Mustafa Ibrahimi publikoi librin më të ri ‘Atlasi dialektologjik i të folmeve shqipe në Republikën e Maqedonisë së Veriut’,  që vie pas botimit të vëllimit të parë të Atlasit dialektologjik i të folmeve shqipe në Republikën e Maqedonisë së Veriut me terme nga fusha e blegtorisë (2019), kësaj radhe me emërtimet dialektore të veglave tradicionale, siç janë: zgjedha, pllugu (parmenda), samari, rrota, qerrja, tezgjahu dhe shtëmba.
Për realizmin e këtij studimi u përdor pyetësori prej 52 pyetjeve për emërtimin e çdo pjese të këtyre veglave tradicionale.
Për finalizimin e Atlasit u angazhuan: studentë, mësues, profesorë, bujq, si dhe vetë autori. U anketuan mbi 90 informatorë, kryesisht të moshuar, bujq dhe amvise.
Anketimi u zhvillua në 70 fshatra që gjenden në rrethin e: Manastirit, Prilepit, Krushevës, Velesit, Strugës, Dibrës, Kërçovës, Tetovës, Gostivarit, Shkupit dhe Kumanovës. Si rezultat i këtij anketimi u hartua fjalor me rreth 700 njësi leksikore, kryesisht sinonime dhe variante dialektore.
Të gjitha këto variante janë përfshirë në 52 harta dialektore, sa numëron Atlasi.
Share it with your friends...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn