𝐔𝐍𝐓 𝐍Ë𝐍𝐒𝐇𝐊𝐑𝐔𝐀𝐍 𝐌𝐄𝐌𝐎𝐑𝐀𝐍𝐃𝐔𝐌 𝐁𝐀𝐒𝐇𝐊Ë𝐏𝐔𝐍𝐈𝐌𝐈 𝐌𝐄 𝐁𝐈𝐁𝐋𝐈𝐎𝐓𝐄𝐊Ë𝐍 𝐍𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋𝐄 𝐔𝐍𝐈𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐓𝐀𝐑𝐄 𝐒𝐡𝐤𝐮𝐩, 𝟎𝟑.𝟏𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟎

Universiteti ‘Nënë Tereza’ në Shkup nënshkroi Memorandum bashkëpunimi me Bibliotekën nacionale universitare ‘Shën Klimenti i Ohrit’ në Shkup.
Me këtë memorandum dy institucionet, në ineteres të përbashkët do të bashkëpunojnë në sferën e arsimit, sigurimin e analizave të nevojshme shkencore, programeve për edukim dhe përsosmëri të kuadrove.
Pjesë e bashkëpunimit do të jetë edhe digjitalizimi dhe shkëmbimi i materialeve bibliotekare në gjuhën shqipe, por edhe në gjuhë të tjera, të nevojshme sidomos për mësim nga largësia, online, në gjëndje të pandemisë.
Nënshkrues të memorandumit janë rektori i Universitetit ‘Nënë Tereza’ në Shkup, Prof. dr. Aziz Pollozhani dhe drejtori i Bibliotekës nacionale universitare ‘Shën Klimenti i Ohrit’ në Shkup, Frymëzim Dauti.