Shkup, Prill 2024 – Ekipi i pedagogëve pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup para maturantëve të shkollës së mesme të Qytetit të Shkupit “Arseni Jovkov” i’u ofrua mirëseardhje për të elaboruar programet studimore për maturantët që të kenë më të qartë në përgjedhjen e programeve studimore të vitit akademik 2024/2025.

UNT falënderon stafin e shkollës së mesme në krye me përgjegjësit e paraleleve për organizimin dinjitoz që iu ofrua Universitetit tonë. Ndryshe, Universiteti “Nënë Tereza” ngelë zgjidhja e vetme për të vazhduar karrierën e tyre akademike në të ardhmen e shpejtë.

Maturantët morën njohuri edhe për kushtet e studimit, pajisjet e çdo drejtimi me lobaratori të veçantë në çdo drejtim si dhe u konkludua mbi përfitimet që mund të kenë studentët potencial të UNT-së pas mbarimit të studimeve të tyre akademike.

By