Arkitekturë dhe Dizajn

VITI PARË

SEMESTRI 1

SEMESTRI 2

 • Matematika 1
 • Gjeometri përshkruese
 • Dizajni arkitektonik 1
 • Studio arkitekturore 1
 • Mekanika – Statika 1
 • Lëndë zgjedhore
 • Lëndë zgjedhore
 • Matematika 2
 • Dizajni arkitektonik 2
 • Studio arkitekturore 2
 • Mekanika e materialeve
 • Materiale ndërtimi
 • Lëndë zgjedhore
 • Lëndë zgjedhore

VITI DYTË

SEMESTRI 3

SEMESTRI 4

 • Dizajni arkitektonik 3
 • Studio arkitekturore 3
 • Konstruksionet e ndërtesave 1
 • Historia e Arkitekturës, Artit dhe Urbanizmit 1
 • Planifikim Urban
 • Lëndë zgjedhore
 • Lëndë zgjedhore
 • Dizajni arkitektonik 4
 • Studio arkitekturore 4
 • Ndërtimet e ndërtesave 2
 • Historia e Arkitekturës, Artit dhe Urbanizmit 2
 • Dizajni urban 1
 • Lëndë zgjedhore
 • Lëndë zgjedhore

VITI TRETË

SEMESTRI 5

SEMESTRI 6

 • Dizajni arkitektonik 5
 • Arkitektura e brendshme 1
 • Studio arkitekturore 5
 • Instalimet e ndërtesave 5
 • Historia e Arkitekturës, Artit dhe Urbanizmit 3
 • Lëndë zgjedhore
 • Lëndë zgjedhore
 • Dizajni arkitektonik 6
 • Metodat e projektimit
 • Studio arkitekturore 6
 • Praktikë
 • Krijimi i temës – Bachelor
 • Lëndë zgjedhore

Lëndë zgjedhore të programit studimor

 • Gjuha angleze 1
 • Gjuha shqipe 1
 • Aplikimi i programeve kompjuterike – CAD 1
 • Shprehje artistike
 • Gjuha angleze 2
 • Gjuha shqipe 2
 • Bazat e Inxhinierisë
 • Llogaritja me kompjuter
 • Derdhje plastike
 • Aplikimi i programeve kompjuterike – Modelimi 3D
 • Bazat e programimit
 • Konstruksione prej druri
 • Konstruksione te laminuara prej druri
 • Aplikimi i programeve kompjuterike – Dokumentacioni
 • Strukturat e çelikut 1
 • Strukturat e betonit 1
 • Ekologjia dhe mjedisi
 • Aplikimi i programeve kompjuterike – vizualizimi 3D
 • Fizika e Ndërtesës dhe Efiçenca e Energjisë
 • Arkitekturë e qëndrueshme
 • Menaxhimi i Burimeve Njerëzore
 • Instalimet elektrike të ndërtesave
 • Tendencat bashkëkohore në arkitekturë