Cikli i parë

KONKURS për regjistrimin e studentëve në ciklin e parë të studimeve në programet studimore në Universitetin “Nënë Tereza” në Shkup në vitin akademik 2021/2022 – AFATI I TRETË I REGJISTRIMIT

КОНКУРС за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје за учебната 2021/2022 година – ТРЕТ УПИСЕН РОК

 

Cikli i dytë
KONKURS për regjistrimin e studentëve në ciklin e dytë të studimeve në programet studimore në Universitetin “Nënë Tereza” në Shkup në vitin akademik 2021/2022

By