Maturantët e shkëlqyeshëm që do të përzgjedhin të studiojnë pranë Fakultetit të Shkencave Informatike në Universitetin “Nënë Tereza” në Shkup gjatë vitit akademik 𝟐𝟎𝟐𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟑 do të përfitojnë bursë 𝟏𝟎𝟎%.

Maturantët me sukses mes notës 𝟒.𝟎𝟎-𝟒.𝟗𝟗 përfitojnë 𝟓𝟎 për qind bursë.

Për informata të detajuara të interesuarit duhet të paraqiten tek Zyra për shërbime studentore.

Këto bursa u mundësuan nga bashkëpunimi mes UNT-së dhe AEK.

By